Et annet sted med geografi og kart på nettet

mer "ny-geografi", så trykk her

Etter siste istid var landet nedtrykt.
Når steg landet opp av havet her?


ArkHav_1

Ostlandet
Agder
Rogaland
Vestland
More
Trondelag
Helgeland
Lofoten
Troms
VestFinnmark
OstFinnmark


Farger i 3d:


Paletten for skjermer, nettet og telefoner

Klima og temperatur:


Det er varmerer alt!
Temperaturendringens geografi
Temperaturendringens geografi_B
Temperaturendringens geografi som en virituell 3-d modell
Varmere, våtere, villere

Arealtyngdepunkt:

Norske kommuners midtpunkt (2016)
Norske kommuners midtpunkt (2020)
Innlandet 2020, Areal- og befolkningstyngdepunkt
Fosen 2020, Arealtyngdepunkt
Lofoten, Arealtyngdepunkt

Korona


Korona - sammendrag på kart og tabell - 9. juni 2022
Last ned Kartmaskinen

Historie og arkeologi

Historiske grenser
Historiske kartutsnitt : Hojern og Lijordetbakken
Helleristningene i Østfold

Egne og svært lokale stedesnavn

Stedsnavn i 3d
Presentasjon av fantasinavn

Fjelltopper og sikteskiver

Sikteskiver, aktivt kart med liste
Fjelltopper over 2000 m.o.h

Arealplaner Hitra 2009 :

Kommuneplan Hitra
Utsnittsområde Dolmsundet
Utsnittsområde Fillan
Utsnittsområde Hestvika
Utsnittsområde Sandstad

Reguleringsplaner Hitra

Her er et QGIS-bibliotek til "stilartstyring" for plankart:

Plankart-beta

Basert på: "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 19.10.2018"
NB:Førsteutkast, trenger kvalitetssikring, oppryding og suplering. Du er velkommen.

Tyngde

Observert gravitasjon
Korrigerte bouguer-anomalier
Bouguer-anomalier
Terrengkorrigerte bouguer-anomalier

Generalisering


Automatisk generalisering, tyngdekartet
Generalisering av terreng

Testing


Løvenes huler

Harald Stavestrand
harald@stavestrand.no
47 926 68 164

stavestrand is epic